Medetec - industriële metaal detectoren


Metaaldetectoren zijn bedoeld voor vaste installaties in industriële omgevingen.
Het doel is om metalen objecten te detecteren in een stroom van niet-metalen materiaal.
De materiaalstroom passeert een zoekspoel.
Het magnetische veld wordt beïnvloed door de aanwezigheid van metaal.

Alle metalen kunnen worden gedetecteerd. IJzer en gewoon staal geven maximale gevoeligheid.
Koper, aluminium en roestvrij staal geven een lagere gevoeligheid.
Ook niet-metalen voorwerpen met een hoog ijzergehalte of een goede elektrische geleidbaarheid kunnen worden gedetecteerd.

De gevoeligheid van de metaaldetector kan worden aangepast.
Wanneer metaal wordt gedetecteerd, wordt de relaisuitgang uitgeschakeld.
Het relais kan worden aangesloten om een alarm te activeren, een stoppuls naar de transportband te sturen, een signaal naar een schraapapparaat te sturen, etc.

Bedrijfstemperatuur van de detectiesonde:
-40 tot +55 ºC
Bedrijfstemperatuur van elektronische units:
-25 tot +55 ºC
Elektromagnetische compatibiliteit: EMC-richtlijn 89/336 / EEG
Elektrische veiligheid: Laagspanningsrichtlijn 73/23 / EEG